Επικοινωνία

Για πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το
Δίκτυο Αρχιπέλαγος στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@archipelagonetwork.org

Για ζητήματα που αφορούν τον Τύπο: press@archipelagonetwork.org

Βασική ομάδα:
Jacob Moe: jacob@archipelagonetwork.org
Κοσμάς Νικολάου: kosmas@archipelagonetwork.org
Ελεάννα Παπαθανασιάδη: eleanna@archipelagonetwork.org