Διαφύλαξη, 
          καταγραφή

      και προβολή 

της οπτικοακουστικής  
            κληρονομιάς

        των 
              Κυκλάδων 
Διαφύλαξη,
    καταγραφή
και    προβολή

    της
οπτικοακουστικής
     κληρονομιάς
  
των
      Κυκλάδων 

Σχετικά

Το Δίκτυο Αρχιπέλαγος είναι μια πρωτοβουλία για τη διαφύλαξη, την καταγραφή και την προώθηση της οπτικοακουστικής κληρονομιάς των Κυκλάδων. Ο οργανισμός προτείνει ένα εναλλακτικό μοντέλο για τη διατήρηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιωτικών κοινοτήτων των Κυκλάδων και την ανάδειξη της τοπικότητάς τους. Η αποστολή του επιτυγχάνεται τόσο μέσα από τη συγκρότηση και την ανάπτυξη μιας ψηφιακής συλλογής οπτικοακουστικών αρχείων που βρίσκεται διαθέσιμη στον ιστότοπο του οργανισμού με ανοιχτή πρόσβαση και εμπλουτίζεται διαρκώς, όσο και μέσα από τη διεξαγωγή ενός διεθνούς προγράμματος φιλοξενίας ερευνητών/-τριών.

Η ίδρυση και τα πρώτα βήματα του οργανισμού Δίκτυο Αρχιπέλαγος έγιναν με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στην προσπάθεια του Ιδρύματος να ενισχύσει την ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση και στον πολιτισμό.

Αρχειακές συλλογές

H διαδικτυακή πλατφόρμα του Δικτύου Αρχιπέλαγος φιλοξενεί το ψηφιακό οπτικοακουστικό αρχείο του οργανισμού με ανοιχτή πρόσβαση. Οι πρώτες αρχειακές συλλογές που παρουσιάζονται εδώ προέρχονται από τη Σύρο. Το υλικό που περιλαμβάνουν ψηφιοποιήθηκε με αφορμή των πιλοτικών δράσεων του οργανισμού την περίοδο 2021-22.

Πρότζεκτ

Νέα

Για πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το
Δίκτυο Αρχιπέλαγος στην ηλεκτρονική διεύθυνση

info@archipelagonetwork.org