οπτικοακουστικές πρακτικές 		
 
    πολιτιστική ζωή    φυσικό περιβάλλον 

	   περιφερειακή μνήμη

           Κυκλάδεςς
 
 οπτικοακουστικές 
  πρακτικές	

  πολιτιστική ζωή    

  φυσικό περιβάλλον

 περιφερειακή μνήμη 

   Κυκλάδεςς

Σχετικά

Τα νησιά του Αιγαίου είναι καταφύγια διασπορικού πολιτισμού, παραδοσιακής γνώσης και βιοποικιλότητας. Ωστόσο, σήμερα, επιταχυνόμενες αλλαγές όπως ο υπερτουρισμός και η παγκόσμια κλιματική κρίση ασκούν τοπικές πιέσεις σε αυτές τις παράκτιες κοινότητες, απειλώντας τα συστήματα γνώσης τους και τις περιβαλλοντικές ισορροπίες. Σε αυτό το πλαίσιο, το Δίκτυο Αρχιπέλαγος αντιλαμβάνεται τις Κυκλάδες ως εργαστήρια επιτόπιας έρευνας, προγραμμάτων φιλοξενίας, εκδόσεων, ψηφιακών έργων και δημόσιων προγραμμάτων. Η πρωτοβουλία λειτουργεί στη διασταύρωση των οπτικοακουστικών πρακτικών, της πολιτιστικής ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στις ψηφιακές συλλογές της, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής και περιφερειακής μνήμης μέσω των δράσεων τεκμηρίωσης και του δημόσιου προγράμματός της.

Νέα

Πρότζεκτ

Αρχειακές συλλογές

H διαδικτυακή πλατφόρμα του Δικτύου Αρχιπέλαγος φιλοξενεί το ψηφιακό οπτικοακουστικό αρχείο του οργανισμού με ανοιχτή πρόσβαση. Οι πρώτες αρχειακές συλλογές που παρουσιάζονται εδώ προέρχονται από τη Σύρο. Το υλικό που περιλαμβάνουν ψηφιοποιήθηκε με αφορμή των δράσεων του οργανισμού την περίοδο 2021-23.

Για πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το
Δίκτυο Αρχιπέλαγος στην ηλεκτρονική διεύθυνση

info@archipelagonetwork.org