Παρουσίαση στο Symposium 2023 «Το μέλλον δίπλα στη θάλασσα»

Τον Νοέμβριο 2023, ο Jacob Moe, ιδρυτής και επικεφαλής ερευνητής του Δικτύου Αρχιπέλαγος, παρουσίασε τις Ναυτικές Τέχνες των Κυκλάδων σε ένα online συμπόσιο του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι με τίτλο «Το μέλλον δίπλα στη θάλασσα: Η θαλάσσια αρχαιολογική έρευνα στην εποχή της κλιματικής κρίσης».

Αντλώντας στοιχεία από την εκτενή έρευνα και την οπτικοακουστική τεκμηρίωση, η παρουσίαση διερεύνησε πώς η ξυλοναυπηγική, η παράκτια αλιεία και οι ναυτικές παραδόσεις προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και την προσαρμογή της στις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασης, οι συμμετέχοντες συμμετείχαν στη συζήτηση αναφορικά για το μέλλον της αρχαιολογίας στην εποχή της κλιματικής κρίσης, καθώς και για στρατηγικής διαχείρισης και διαφύλαξης της θαλάσσιας κληρονομιάς και την απαιτούμενη υποστήριξη για τους νέους ερευνητές στο πεδίο. Αυτές οι συζητήσεις συνεισέφεραν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι θαλάσσιοι αρχαιολόγοι, οι ανθρωπολόγοι και οι ερευνητές στον απόηχο των περιβαλλοντικών αλλαγών, ενισχύοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσης γαι ένα βιώσιμο μέλλον.

Παρακολουθήστε την παρουσίαση εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.