Όροι χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης του δικτυακού τόπου www.archipelagonetwork.org

H «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» στο εξής «Δίκτυο Αρχιπέλαγος» προσφέρει τις υπηρεσίες της με τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά πριν προβούν σε επίσκεψη και χρήση των σελίδων και υπηρεσιών της.

Η περιήγηση στον δικτυακό τόπο www.archipelagonetwork.org και η χρήση των υπηρεσιών συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων αυτών οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για όλες τις σελίδες του δικτυακού τόπου.

Το «Δίκτυο Αρχιπέλαγος» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο «Δίκτυο Αρχιπέλαγος» ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως χορηγοί και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική ιδιοκτησία.

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: βίντεο, φωτογραφίες, ηχητικά αρχεία, κείμενα, γραφικά, κ.ά. αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του «Δίκτυο Αρχιπέλαγος» και μέρος του ψηφιακού οπτικοακουστικού αρχείου που δημιουργεί το «Δίκτυο Αρχιπέλαγος».

Επίσκεψη – χρήση του δικτυακού τόπου – Αναπαραγωγή του περιεχομένου

Κάθε χρήστης μπορεί ελεύθερα να επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο. Ο επισκέπτης/χρήστης δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στο «Δίκτυο Αρχιπέλαγος» ή σε οποιονδήποτε τρίτο από αθέμιτη ή/και κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και από τη χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση μέσω αυτού οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου.

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και λήψη του περιεχομένου που προσφέρεται στον χρήστη από τον παρόντα δικτυακό τόπο, αυστηρά, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, που θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του «Δίκτυο Αρχιπέλαγος».

Δήλωση αποποίησης

Το «Δίκτυο Αρχιπέλαγος» δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε επισκέπτη/χρήστη από την πρόσβαση και τη χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Το «Δίκτυο Αρχιπέλαγος» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου πληροφοριών και υπηρεσιών, δεν ευθύνεται όμως για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ορθότητα των αφηγήσεων τρίτων που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Το «Δίκτυο Αρχιπέλαγος» λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, ουδόλως όμως εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες, οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι ο δικτυακός τόπος ή/και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτός, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/χρηστών, θα παρέχονται χωρίς τυχόν ζημιογόνες εφαρμογές τρίτων οι οποίες ενδέχεται να εγκατασταθούν, κακόβουλα, εν αγνοία του.

Ανήλικοι

Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου σε χρήστη/επισκέπτη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.

Πολιτική cookies

Χρησιμοποιούμε cookies ώστε η τοποθεσία μας να λειτουργεί σωστά, να εξατομικεύουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να αναλύουμε την κυκλοφορία μας. Επίσης, κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση της τοποθεσίας μας στους συνεργάτες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαφημίσεων και ανάλυσης.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία-εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με το «Δίκτυο Αρχιπέλαγος».