Ιταλική Κατοχή | Αγγειοπλαστική της Σίφνου

Κατά την περίοδο πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, πάνω από 45 αγγειοπλαστεία ήταν κατανεμημένα σε διάφορα παραθαλάσσια χωριά της Σίφνου, με 100 κεραμικούς τροχούς, εργατικό δυναμικό άνω των 500 ατόμων και ετήσια παραγωγή εκατοντάδων χιλιάδων κεραμικών σκευών. Το 1941, η Σίφνος εντάχθηκε στην ιταλική διοίκηση στο πλαίσιο της κατοχής των ελληνικών εδαφών από τις Δυνάμεις του Άξονα. Αυτή η συλλογή, που παρουσιάζεται σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο Κυκλάδων – ΓΑΚ, περιλαμβάνει μια επιλογή από τηλεγραφήματα, επιστολές και άλλα έγγραφα που τηρούσαν οι ιταλικές αρχές μεταξύ 1942 και 1943, παρέχοντας στοιχεία για τη γονιμότατη παραγωγή που συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καθώς και για τα περιφερειακά εμπορικά δίκτυα που συνέδεαν τη Σίφνο με τις Κυκλάδες και πέρα από αυτές.

1 Τηλεγράφημα, 12 Μαΐου 1943. 

2 Αλληλογραφία μεταξύ του Γιάννη Παρίσση και του Ιταλού επιτρόπου Κυκλάδων, 29 Δεκεμβρίου 1942 (1/2). 

3 Αλληλογραφία μεταξύ του Γιάννη Παρίσση και του Ιταλού επιτρόπου Κυκλάδων, 29 Δεκεμβρίου 1942 (2/2). 

4 Ειδοποίηση αγοράς για κεραμικά είδη, 4 Νοεμβρίου 1942.  

5 Τηλεγράφημα, 3 Δεκεμβρίου 1942 (1/2)

6 Τηλεγράφημα, 3 Δεκεμβρίου 1942 (2/2)

7 Ειδοποίηση εξουσιοδότησης για αγορά κεραμικών, 25 Ιανουαρίου 1943. 

8 Τηλεγράφημα, 18 Φεβρουαρίου 1943

9 Τηλεγράφημα, 10 Μαρτίου 1943 (1/2)

10 Τηλεγράφημα, 10 Μαρτίου 1943 (2/2)

11 Τηλεγράφημα, 19 Οκτωβρίου 1942. 

12 Αλληλογραφία μεταξύ του Ελευθέριου Κοράκη και των ιταλικών αρχών, 24 Ιουνίου 1942 (1/4). 

13 Αλληλογραφία μεταξύ του Ελευθερίου Κοράκη και των ιταλικών αρχών, 24 Ιουνίου 1942 (2/4). 

14 Αλληλογραφία μεταξύ του Ελευθέριου Κοράκη και των ιταλικών αρχών, 24 Ιουνίου 1942 (3/4). 

15 Αλληλογραφία μεταξύ του Ελευθέριου Κοράκη και των ιταλικών αρχών, 24 Ιουνίου 1942 (4/4).