Δίκτυο για Βιώσιμες Κυκλάδες

Το Δίκτυο Αρχιπέλαγος συμμετέχει ως μέλος στο Δίκτυο για Βιώσιμες Κυκλάδες, ενισχύοντας τη δέσμευσή του για πολιτικές και πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από το πρίσμα της κληρονομιάς. Το Δίκτυο για Βιώσιμες Κυκλάδες, το οποίο ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου στη Σίφνο τον Οκτώβριο του 2023, αναδείχθηκε ως μια πλατφόρμα συνεργασίας για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων σχετικά με το μέλλον των Κυκλάδων.

Θορυβημένοι για την επικείμενη απειλή που τίθεται από την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη και τις ασυμβίβαστες οικοδομικές πρακτικές στο μοναδικό τοπίο των Κυκλάδων, τα μέλη του Δικτύου για Βιώσιμες Κυκλάδες αναγνωρίζουν την ανάγκη για επείγουσα συλλογική δράση. Το Δίκτυο στοχεύει στην αντιμετώπιση σχετικών αναδυόμενων προκλήσεων, όπως η υπερεκμετάλλευση των πόρων, η εγκατάλειψη της γεωργικής γης, τα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και η υποβάθμιση των φυσικών και δομημένων περιβαλλόντων.

Ως απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, το Δίκτυο για Βιώσιμες Κυκλάδες αμφισβητεί τη βιωσιμότητα των τρεχουσών τουριστικών πρακτικών και ενθαρρύνει την κοινοτική συζήτηση με στόχο τη μετατόπιση του υπάρχοντος μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης προς ένα πιο βιώσιμο. Η πρόταση του Δικτύου υποστηρίζει ένα ισορροπημένο οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο που δίνει προτεραιότητα στον βιώσιμο τουρισμό, την προστασία των τοπικών πόρων και την κλιματική ουδετερότητα. Τονίζοντας τη σημασία του χωροταξικού σχεδιασμού, της προστασίας της γεωργικής γης και της βιοποικιλότητας, της αποτελεσματικής διαχείρισης των απορριμμάτων και της ενδυνάμωσης της κοινότητας, το Δίκτυο στοχεύει να προωθήσει ένα ανθεκτικό και ευημερούν μέλλον για τα νησιά των Κυκλάδων.

Μάθετε περισσότερα για αυτή την πρωτοβουλία στο sustainablecyclades.eu.