Δίκτυο Αρχιπέλαγος x «Γαλάζια Οικονομία: Ναυτικά Επαγγέλματα»

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του The Tipping Point «Blue Economy: Maritime Professions», το Δίκτυο Αρχιπέλαγος δίνει πρόσβαση σε μία σειρά επαγγελματιών, όπως ψαράδες, καπετάνιους και ξυλοναυπηγούς, από τις «Ναυτικές Τέχνες των Κυκλάδων, σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα. Στόχος είναι η ανάδειξη της σημασίας αυτών των συνδέσεων με τη θάλασσα, ώστε να κινητοποιήσουν τις επόμενες γενιές να ασχοληθούν με τα παραδοσιακά ναυτικά επαγγέλματα.

Η δράση «Γαλάζια Οικονομία: Επαγγέλματα της θάλασσας» απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση σχετικά με τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη θάλασσα, και με τις δυνατότητες εξέλιξης σε αυτά, καθώς και η ανάδειξη της σημασίας του κλάδου της γαλάζιας οικονομίας.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν επαγγέλματα που συνδέονται με τη γαλάζια οικονομία, όπως η ναυτιλία, οι θαλάσσιες βιοεπιστήμες, η παράκτια επιχειρηματικότητα και τα ένστολα επαγγέλματα της θάλασσας. Μέσα από live ομαδικές συνεδρίες με μέντορες, επαγγελματίες που απασχολούνται στους κλάδους αυτούς, οι μαθητές/ τριες θα ενημερωθούν για τον ρόλο της θάλασσας στην ελληνική οικονομία, τις απαραίτητες δεξιότητες που συνδέονται με τα επαγγέλματα του κλάδου, θα λάβουν χρήσιμες συμβουλές βασισμένες στην εμπειρία και τις γνώσεις των μεντόρων, ενώ παράλληλα θα εμπνευστούν προκειμένου να βρουν το δικό τους ρόλο στο χώρο της «Γαλάζιας Οικονομίας».

Μάθετε περισσότερα για το The Tipping Point στο thetippingpoint.org.gr.